Polacy z Litwy, Łotwy i Estonii
wydają wspólny tygodnik


W dniach 10-11 listopada 2001 roku odbyło się w Wilnie spotkanie przedstawicieli redakcji trzech polskich czasopism wydawanych w Republikach Bałtyckich - tygodnika "Nasza Gazeta" (Litwa) oraz miesięczników "Nasza Polonia" (Estonia) i "Łatgalia" (Łotwa). Zawarto porozumienie, w wyniku którego postanowiono wydawać wspólnie pismo o nazwie
"Nasz Czas". Jest to tygodnik o charakterze społecznym, mający między innymi za zadanie integrację Polaków w tym regionie. Jest on jednocześnie źródłem informacji o polskich mniejszościach narodowych w Krajach Bałtyckich.

"Nasz Czas" rozprowadzany jest jednocześnie na Litwie, Łotwie i w Estonii. Dostępny on będzie także w Polsce oraz w ośrodkach polonijnych na Zachodzie.

Połączenie sił trzech redakcji z wypracowanym rynkiem czytelniczym daje Polakom na Wschodzie nowe, wykraczające poza lokalne oddziaływanie, a więc dużo silniejsze gatunkowo możliwości wyrażania swych poglądów. Zasięg tygodnika pozwala również mieć nadzieję, że będzie on interesujący dla krajowych podmiotów gospodarczych do prezentacji swej oferty. Może też stać się on istotnym ogniwem w kontaktach Polaków na Wschodzie i Zachodzie. Projektowi patronuje Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!


http://nasz-czas.tripod.com


Nasz Czas nr 1-2001