VIII zjazd Związku Polaków na Litwie

  • VIII zjazd Związku Polaków na Litwie
  • Referat sprawozdawczy na VIII zjazd Związku Polaków na Litwie, wygłoszony 14 maja 2000 roku przez przewodniczącego Związku Ryszarda Maciejkiańca.
  • Przemówienia gości i delegatów
  • Organy naczelne Związku wybrane na VIII zjeździe
  • Rezolucja "O potrzebach i problemach ludności polskiej na Litwie"
  • Rezolucja "O poparciu uchwał konferencji ZPL z dnia 25 marca 2000 roku"
  • Apel delegatów zjazdu do działaczy AWPL "O potrzebie doceniania dorobku i zaprzestania działań skierowanych na upolitycznianie Związku"
  • Uchwała "O zachowaniu niezależnego, społecznego charakteru organizacji"
  • Uchwała "O przedłużeniu pełnomocnictw delegatów VIII zjazdu ZPL"