Apel delegatów VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie do działaczy AWPL z dnia 14 maja 2000 roku

O potrzebie doceniania dorobku i zaprzestania działań skierowanych na upolitycznianie Związku

Wyłonienie się z szeregów ZPL organizacji politycznej (AWPL) było sprawą wielkiej wagi, gdyż otwierały się możliwości nie tylko mówienia o sprawach nurtujących Polaków, ale też ich załatwiania poprzez uczestnictwo w organach władzy. Wielkim osiągnięciem było zwycięstwo AWPL w wyborach samorządowych w rejonach zamieszkałych przez ludność polską. Niestety, z każdą następną kadencją AWPL, jako partia rządząca w tych rejonach, stopniowo oddalała się od problemów wyborców, skupiając głównie uwagę na mechanizmach zachowania władzy, rozrastał się aparat urzędniczy i biurokratyczny, co w wyniku wpłynęło na stopniową utratę popularności jej jako siły zdolnej do działania, utrzymującej się z tytułu polskości. Próby całkowitego przejęcia organizacji społecznej, jak to ma miejsce w rejonie wileńskim, są skierowane na pozbawienie rejonowej organizacji społecznej samodzielności i niezależności, zamianę partnerskiej współpracy na dyktat partyjny, uniemożliwienie swobodnego wypowiedzenia swego zdania Polakowi, jeżeli jest ono niezgodne z dyrektywą partyjną.
Widząc taki stan rzeczy ZPL apeluje do wszystkich rodaków członków AWPL, o zastanowienie się, o analizę praktycznej działalności partii i jej liderów, wyrzeczenie się wygórowanych ambicji do nieomylności i powrót do działania na rzecz społeczności polskiej na Litwie.
Delegaci zjazdu apelują do wszystkich członków AWPL o zaprzestanie działań skierowanych na podporządkowanie ZPL, przekształcenie go w dodatek partyjny, co w ostatecznym wyniku prowadzi tylko do jednego - rozbicia społeczności polskiej na Litwie.
Nie powtarzajmy błędów historycznych - nie dzielmy Polaków na swoich i cudzych. Wejdźmy w wiek XXI w atmosferze zrozumienia, tolerancji i współpracy.

Prezydium zjazdu.

NG 21 (457)