Przemówienia gości i delegatów VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie

Juozas Oleka
Członek Sejmu RL, wiceprzewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Litwy

Gość zjazdu przekazał pozdrowienia zebranym na VIII zjeździe Związku Polaków na Litwie ( w języku polskim), podkreślił zmiany, które zaszły na Litwie, zaznaczył, że jeszcze w latach 1987-1988 nawet nie marzyliśmy o tym, że taka organizacja może powstać. Działalność Związku w ciągu 11 lat reprezentowała interesy Polaków na Litwie, jest dowodem zmian, ale i prawa każdego człowieka, każdego narodu do wolności, do własnej narodowości.
- Szkoda, zauważył, iż w ciągu ostatnich lat nie zawsze rozumieliśmy problemy Polaków mieszkających na Litwie, przede wszystkim kulturę Polaków zamieszkujących Wileńszczyznę. Wydaje mi się jednak,że te problemy, jakie mają Polacy na Litwie dotyczą również Litwinów na Litwie. W Sejmie chcemy reprezentować interesy ludzi pracy, gdyż wiele problemów socjalnych, ekonomicznych dotyczy wszystkich obywateli Litwy.

NG 21 (457)