Przemówienia gości i delegatów VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie

Waldemar Mularczyk
Konsul RP w Wilnie

- Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przywitać i podziękować za zaproszenie. Jako przedstawiciel polskich placówek dyplomatycznych chciałbym Państwa bardzo serdecznie pozdrowić iżyczyć owocnej pracy.

NG 21 (457)