Przemówienia gości i delegatów VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie

Krystyna Gotowska,
prezes visaginskiego oddziału Związku

- Dziś już był poruszany problem współpracy z naszym regionem i mamy nadzieję, że będą tacy ludzie, którzy zainteresują się naszą historią. Kraj ten niegdyś też był ośrodkiem kultury polskiej. Jest tu dużo zabytków historycznych, jak np. Smołwy. Do Visaginasu mało dociera głos polski, jesteśmy jakby na uboczu. Jeżeli i nawiążemy współpracę z polskimi organizacjami, to dalej wileńskiego kraju nie dojeżdżamy.
Przy okazji chcę podziękować R. Maciejkiańcowi, który nie żałując swego własnego czasu, zawsze znajdywał chwilę, by przyjechać do nas. My też mamy swoje tematy do poruszania i rozstrzygnięcia. Zapraszam do współpracy z naszym oddziałem, zespołem, nie tylko Polaków z Litwy, ale i zza granicy.
W tym roku nasze miasto obchodzi swe 25 - lecie. Visaginas jest młodym miastem oddalonym od Wilna o 180 km. Jest to kraj jezior, lasów. Zapraszamy wszystkich na święta. Zapraszam też wszystkich na I Festyn Polskiej Piosenki, który chcemy w tym roku zorganizować. Czekamy na wasze wsparcie moralne i materialne.

NG 21 (457)