Przemówienia gości i delegatów VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie

Jan Stacewicz,
prezes koła Związku w Miednikach
- Szanowni delegaci i goście. Nasze koło ZPL w Miednikach zostało założone 13 października 1997 roku. Wcześniej byliśmy członkami kół ZPL i AWPL w szkole miednickiej. Tak się złożyło, że musieliśmy wyjść z tych kół. Zaczęło się to wszystko w 1997 r. Złożyliśmy podanie do kół ZPL i AWPL o wyjście z nich. Założyliśmy swoje koło ZPL i AWPL wg Statutu - wpłaciliśmy członkowskie, wybraliśmy zarząd, delegatów na konferencję rejonową, i na tym to wszystko się skończyło. Nasze koło nie zostało zarejestrowane. Pan Tomaszewski odpowiedział, że nie jest potrzebne w Miednikach jeszcze jedno koło.
Jest takie przysłowie - "Ryba gnije z głowy". Tak też wygląda sytuacja w naszym rejonie. Rejon nie może się rozliczyć za zapomogi na dzieci, a jednocześnie wiele tysięcy litów przelewa na konto gazety, która nawet nie jest rejonowa, kupuje drogie samochody. Zapomina się tu o najważniejszym - o innych ludziach.
Tomaszewski nie pozostawił nam możliwości żadnego wyboru, odmawiając rejestracji naszego koła AWPL. Dlatego też w wyborach samorządowych startowaliśmy z listy partii socjaldemokratycznej. Obecnie, jeżeli w rejonie wileńskim kandydujesz z listy innej partii niż AWPL okrzykują cię zdrajcą.

NG 21 (457)