Przemówienia gości i delegatów VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie

Janina Sławińska,
prezes koła na Zwierzyńcu

Zapoznała zebranych z treścią oświadczenia prezesów kół miasta Wilna i rejonu wileńskiego, skierowanego do zjazdu, nawołującego do zaprzestania przez urzędników i działaczy AWPL destrukcyjnej i nieprawnej działalności wobec Związku i poszczególnych jego członków.

NG 21 (457)