Rezolucja VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie z dnia 14 maja 2000 roku

O potrzebach i problemach ludności polskiej na Litwie

texttext.

NG 21 (457)