Powiedzieli

Vytautas Landsbergis, przewodniczący Sejmu RL
"Rosja jest nieobliczalna, nikt nie może przewidzieć, jaki kierunek obiorą jej władze"

Marija Šeriene posłanka na Sejm RL
"My, posłowie na Sejm, bardzo męczymy się z tymi deklaracjami dochodów"

Vytautas Januškevičius, herszt bandy zabójców na przesłuchaniu w sądzie w sprawie zabójstwa współwłaścicielki targowiska w Garunac
"Ludzie jeszcze się nie wyzbyli sowieckich instynktów. Dla nich pieniądze są ważniejsze odżycia.

NG 21 (457)