Rezolucja VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie z dnia 14 maja 2000 roku

O poparciu uchwał konferencji ZPL z dnia 25 marca 2000 roku

Delegaci zjazdu opowiadają się za poparciem uchwał konferencji Związku Polaków na Litwie z dnia 25 marca 2000 roku i przyjmują je do realizacji.

Prezydium zjazdu

NG 21 (457)