Obchody 65 rocznicy śmierci Marszałka

W piątek, 12 maja w Wilnie w 65 rocznicę śmierci i 64 rocznicę pochówku na Rossie serca pierwszego Marszałka II Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Piłsudskiego, na grobie Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie zostały złożone kwiaty. Hołd pamięci przywódcy państwa polskiego złożyli ambasador RP na Litwie prof. Eufemia Teichmann, delegacja Związku Polaków na Litwie, prezes Kongresu Polaków w Szwecji Roman Koba, prezes Związku Polskich Kombatantów w Szwecji Michał Bieniasz, którzy przybyli na VIII zjazd ZPL, przedstawiciele polskich organizacji kombatanckich Litwy i Polski, harcerze.

Na zdjęciu: prezes Kongresu Polaków w Szwecji Roman Koba i prezes Związku Polskich Kombatantów w Szwecji Michał Bieniasz przy grobie Matki i Serca Syna.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 21 (457)