Tydzień w skrócie

Wizyta
Prezydent Litwy V. Adamkus z trzydniową wizytą przebywał w Kazachstanie. Głowie państwa towarzyszyła 45 - osobowa delegacja litewskich przedsiębiorców. Podczas spotkań z osobistościami kazachstańskiegożycia politycznego i gospodarczego podpisano umowy pogłębiające wzajemne stosunki gospodarcze.

Partia
Były dwukrotny premier i lider partii konserwatystów G. Vagnorius oświadczył o tworzeniu nowej partii politycznej Związku Konserwatystów. W 32 - osobowej grupie założycieli nowej partii jest 12 posłów na Sejm.

Pobory
Rząd zatwierdził projekt ustawy regulującej wysokość poborów najwyższych urzędników państwowych. Jeśli ta ustawa wejdzie wżycie, to uposażenie prezydenta zmniejszy się o 500 Lt. Uposażenia poszczególnych kategorii sędziów zmniejszą się o 500 lub nawet 5000 Lt. Podwyżce mają ulec natomiast wypłaty dla posłów na Sejm. Parlamentarzyści będą pobierać 4300 Lt miesięcznie.

Święto
Sejm Litwy zaaprobował projekt ustawy ogłaszający Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Zielna) dniem wolnym od pracy.Święto jest obchodzone 15 sierpnia.

Referendum
Główna Komisja Wyborcza zarejestrowała 33 - osobową grupę inicjatywną rozpisania referendum w sprawie zmniejszenia liczby posłów w litewskim parlamencie oraz likwidacji instytucji powiatu. W ciągu 3 miesięcy grupa inicjatywna powinna zebrać 300 tys. podpisów popierających te inicjatywy.

NG 21 (457)