Uchwała VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie z dnia 14 maja 2000 roku

O przedłużeniu pełnomocnictw delegatów VIII zjazdu ZPL

Przedłużyć pełnomocnictwa delegatów VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie do czasu zarejestrowania uchwalonych na zjeździe zmian statutowych.

Prezydium zjazdu

NG 21 (457)