Ameryka - krajem marzeń Litwinów

Obecnie przed ambasadą USA w Wilnie ustawiły się dwukrotnie dłuższe niż w roku ubiegłym kolejki osób, pragnących uzyskać wizy tego kraju. Już przed grudniem sporządzono spisy na rozmowy z tymi, którzy chcą wyjechać do Ameryki.

W ciągu tygodnia pracownicy wydziału konsularnego ambasady tego kraju przyjmują ponad 600 osób.

Spośród 600 składanych co tydzień podań z prośbą o przyznanie wizy ambasada USA odrzuca mniej więcej trzecią część. Według danych, jakie posiada "Lietuvos rytas", blisko trzecia część przybyłych do USA Litwinów pozostaje nielegalnie w tym kraju.

Można więc przypuszczać, że obecnie co tydzień wizy USA otrzymuje w przybliżeniu 120 przyszłych nielegalnych emigrantów. Jeśli liczba osób, pragnących wyjechać do USA, nie zmniejszy się, to w ciągu roku z Litwy do tego kraju może wyemigrować około 5-6 tys. ludzi.

Czy to można uważać za falę nowej emigracji z Litwy do USA?

W internecie "Lietuvos rytas" przeprowadził sondaż wśród czytelników, w którym uczestniczyło 430 osób.

Mieszkający na Litwie czytelnicy odpowiadali na pytanie, czy chcieliby wyemigrować do Ameryki. Mieszkającym za granicą Litwinom zadano pytanie, czy planują powrót do kraju.

W sondażu uczestniczyło 330 obywateli litewskich mieszkających na Litwie i stu - za granicą.

Prawie połowa uczestniczących w sondażu mieszkańców kraju (160) chciałaby wyemigrować do USA. Prawie tyle samo (150) nie zamierza emigrować.

Ponad połowa (52) mieszkających za granicą Litwinów spodziewa się, że powróci na Litwę, natomiast 34 postanowiło pozostać na obczyźnie na zawsze.

Nie wszystkim to się udaje. Według danych Policji Granicznej, w roku ubiegłym z różnych przyczyn z zagranicy odesłano 1928 obywateli Litwy.

Najpopularniejsze kraje zarobkowe - to USA, Wielka Brytania, Niemcy, kraje skandynawskie i ostatnio odkryta Hiszpania.

("Lietuvos rytas" z 13 05 2000 r,)

NG 22 (458)