Na początku roku ożywił się handel detaliczny

Objętość handlu detalicznego w pierwszym kwartale br., w porównaniu z tym samym okresem 1999 r., wzrosła o 8,5 proc.. W marcu, w stosunku do lutego, zwiększyła się ona o 12,8 proc., natomiast w porównaniu z marcem 1999 r. - o 5,3 proc.

Według wstępnych danych Departamentu Statystyki, jedynie objętość sprzedaży samochodów i motocykli, usług w zakresie konserwacji technicznej i remontu oraz sprzedaży paliw samochodowych w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. wzrosła o 8,7 proc., a w marcu, w stosunku do lutego - o 22,3 proc.

W ciągu kwartału sprzedaż samochodów zwiększyła się o 17,6 proc., a w okresie miesiąca - o 21,6 proc. więcej.

W styczniu-marcu obrót handlu detalicznego (bez handlu samochodami i motocyklami) wzrósł o 8,5 proc.

W sklepach niespecjalistycznych, w których dominują artykuły żywnościowe i napoje, obrót w ciągu kwartału zwiększył się o 18,3 proc. (w okresie miesiąca wzrósł o 11,2 proc.).

W sklepach specjalizujących się w sprzedaży napojów alkoholowych sprzedaż w ciągu kwartału obniżyła się o 40,6 proc. (w ciągu miesiąca wzrosła o 11,2 proc.), obrót w restauracjach i innych placówkach żywienia zbiorowego obniżył się o 10,7 proc. (wzrósł o 10,5 proc.).

("Lietuvos rytas" z 17 05 2000 r.)

NG 22 (458)