Tydzień w skrócie

Rolnictwo

Litewska Izba Rolnicza zwróciła się do rządu z prośbą o jak najszybszej spłacenie rolnikom długów państwa . W ten sposób częściowo udałoby się kompensować straty rolników spowodowanych niedawną suszą i przymrozkami. Według obliczeń Izby litewskie rolnictwo już poniosło straty w wysokości 250 mln. Lt.

Konferencja

W Wilnie obyła się międzynarodowa konferencja ?Rola NATO w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa w Europie?. W konferencji wzięli udział ministrowie i wiceministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Albanii i Macedonii. Na konferencję do Wilna przybył również sekretarz generalny NATO G. Robertson.

Nafta

Litewsko - amerykański koncern naftowy ?Mażeikiř nafta? podpisał protokół o zamiarach z największą rosyjską spółką naftową ?LUKoil?. Zgodnie z tym protokołem na Litwę rocznie ma być dostarczanych 6 mln ton ropy naftowej.

Emerytura

Sejm RL w trybie pilnym zaczął wnosić poprawki do ustawy o emeryturach państwowych. Zmiany w ustawie pozwolą Vytautasovi Landsbergisowi otrzymywać prezydencką emeryturę w wysokości 6500 Lt.

Lit

Podczas spotkania prezydenta Litwy V. Adamkusa z przewodniczącym zarządu Banku Litewskiego R. Đarkinasem stwierdzono, że obecnie nie ma potrzeby zmiany istniejącego reżimu lita. W trakcie spotkania zostały omówione sprawy związane z prywatyzacją dwóch banków państwowych: Lietuvos Taupomasis Bankas i Lietuvos Ţemës Űkio Bankas.

NG 22 (458)