Na drogę życia

W szkołach średnich rozpoczęło się składanie egzaminów maturalnych. Redakcja "Naszej Gazety" oraz Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie życzą wszystkim absolwentom polskich szkół średnich bardzo dobrych ocen, wstąpienia na wyższe studia, z tym, aby Ziemia Wileńska, jak i przez wieki, była ojczyzną wielkich ludzi, skarbnicą nauki, kultury, niezależnych idei i myśli.

Na zdjęciu: przygotowania do egzaminów w polskiej szkole średniej w Czarnym Borze.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 22 (458)