Ričardas VITKUS

Narodowi socjaliści utworzyli nową partię

Wczoraj w Szawlach odbył się zjazd założycielski Litewskiej Partii Narodowo-Socjalistycznej (LPNS). Na zjazd przybyło 137 delegatów, reprezentujących 700 osób. Do założenia partii wystarcza 400 członków.

Na wodza narodowych socjalistów wybrano mieszkańca Szawel Mindaugasa Murzę.

Sekretarzem partii został Andrius Račkauskas, syn byłego mera Szawel, socjaldemokraty Irenijusa Račkauskasa.

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno w terminie miesiąca zadecydować, czy ta organizacja zostanie zarejestrowana.

Przedtem M. Murza nawet 9 razy próbował bez skutku zarejestrować w Ministerstwie Sprawiedliwości utworzony przez siebie Litewski Związek Jedności Narodowo-Socjalistycznej.

M. Murza, propagujący idee nacjonalistyczne, w Szawlach ukończył szkołę budowlanych. Następnie został ochotnikiem.

("Lietuvos rytas" z 15 05 2000 r.)

NG 22 (458)