Beata Garnyte

Osiemdziesiąte urodziny Ojca Świętego

18 maja 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II obchodził swe osiemdziesiąte urodziny.

Urodzinowa atmosfera w Watykanie zapanowała jednak już znacznie wcześniej, a to za sprawą tysięcy listów, w których zawarte były jak najserdeczniejsze życzenia Szanownemu Jubilatowi od przywódców państw, premierów, pielgrzymów i duchownych. Prezydent Litwy Valdas Adamkus w liście gratulacyjnym pisał: "Słowo, ugruntowane moralnością chrześcijańską i ludzką Waszej Świątobliwości, dodaje otuchy i nadziei, broni prawdy i godności ludzkiej, zachęcało i zachęca do rozwoju duchowego niejednego człowieka (...)." I dalej "Ojcze Święty, byliście moralną ostoją odrodzenia narodowego i politycznego całej Europy Wschodniej i Środkowej, w tym również Litwy. Wasza Świątobliwość jest osobowością , której światło duchowe dodaje sił, piękna duchowego i sensu życia dziś, i wierzę, że również w przyszłości".

Zwracając się w przeddzień urodzin do rodaków Jan Paweł II powiedział: "Dzisiaj myślą i sercem obejmuję wszystkich moich rodaków w całej Polsce i na świecie. Wszystkim dziękuję, wszystkim i każdemu z osobna, za modlitwę, za duchowe ofiary, za solidarność, którymi mnie nieustannie wspieracie. Staram się odwdzięczyć codzienną pamięcią w modlitwie."

Chcąc w szczególny sposób uczcić 80. urodziny Papieża mieszkańcy Wadowic, jak też liczni goście rodzinnego miasta Ojca Świętego, a wśród nich premier RP J. Buzek, żona prezydenta RP J. Kwaśniewska i in., zgromadzili się tego dnia na rynku. Tam do późnych godzin nocnych wyświetlane były fragmenty kroniki niedawnej pielgrzymki Papieża, życzenia składali znani polscy muzycy, jak też koledzy Ojca Świętego z ławy szkolnej.

NG 22 (458)