Powiedzieli

Vytautas Landsbergis, przewodniczący Sejmu RL o powstaniu jeszcze jednej partii konserwatystów

"Grupka radzieckich konserwatystów"

Nijolë Oţelytë, posłanka na Sejm RL, członkini frakcji umiarkowanych konserwatystów o powyższej wypowiedzi V. Landsbergisa

"Przecież wszyscy jesteśmy stamtąd. Czyżby on był innym? Z jakiegoś konspiracyjnego mieszkania?''

NG 22 (458)