Beata Garnytë

3. posiedzenie Rady rejonu wileńskiego

We środę, 17 maja br. odbyło się 3. Posiedzenie rady rejonu wileńskiego.

Tego dnia członkowie Rady rozpatrzyli około 20 zagadnień, w tym m. in. wybrali zastępcę kontrolera rejonu wileńskiego (została nim Halina Błażewicz), utworzyli komitety w Radzie rejonu wileńskiego.

Na wniosek członków Rady na następne posiedzenie przesunięto przyjęcie Statutu samorządu rejonu wileńskiego, gdyż nie wszyscy zawczasu otrzymali jego projekt. Ponadto tego dnia nie rozpatrywano również kwestii nowego podziału terytorialnego rejonu wileńskiego na starostwa i ustalenia ich granic, gdyż, zdaniem członków Rady, zagadnienia te najpierw należy omówić w komitetach.

Żywą dyskusję na 3. posiedzeniu Rady wywołały też zmiany struktury administracyjnej samorządu rejonu wileńskiego. Wprowadzono tu jeden nowy etat - komputerzysty - programisty. Zlikwidowano natomiast Wydział Informacji, Turystyki i Sportu (kier. Antonina Połtawiec), który został dołączony do Wydziału Kultury i Sztuki. Ogólnie rzecz biorąc w samorządzie rejonu wileńskiego zlikwidowano 7 etatów (z 139, 5 do 132, 5). Referujący tę kwestię pan Jankowski nie potrafił od razu odpowiedzieć na pytanie jednego z członków Rady, ilu emerytów pracuje obecnie w samorządzie rejonu wileńskiego i obiecał zebrać informację na ten temat. Potwierdził jedynie, że są takie osoby. Innego członka Rady, J. Garelczykowa interesował dalszy los ludzi, którzy po zmianach w strukturze administracyjnej będą musieli przejść z jednego wydziału do drugiego. Pan Jankowski stwierdził, że żadnych rozmów na ten temat jeszcze nie prowadzono, gdyż nowa struktura nie była zatwierdzona. Nie ukrywał jednak, że po zmianach kilka osób zostanie zwolnionych.

Proponowane zmiany w strukturze administracyjnej zostały zatwierdzone większością głosów radnych AWPL.

NG 22 (458)