Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Audrius MIKŠYS

Dyrektor generalny "Ragutisu'' Po niedawnej zmianie właścicieli, w ubiegłym tygodniu spółka przedstawiła dwa nowe rodzaje piwa - "Premium" i "Pilzner". W tym roku w opracowanie nowych produktów zamierza się zainwestować około 50 mln Lt i zająć 10 proc. rynku


Stasys VAITKEVIČIUS

Dyrektor generalny Państwowego Funduszu Majątkowego Drugi konkurs prywatyzacji banku "Žemësűkio bankas" nie spotkał się ze zbytnim zainteresowaniem - chęć nabycia wyraził tylko jeden polski bank "Pekao S.A.". Firma ?Marijampolës pieno konservai? doczekała się również tylko jednego nabywcy.

Algirdas BRAZAUSKAS

eks-prezydent Litwy, został honorowym przewodniczącym rady koalicyjnej Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej i LDPP. W ubiegłym tygodniu A. Brazauskas powiedział naszemu tygodnikowi,że nie będzie się ubiegał ożadne nowe stanowiska i urzędy. Jednakże, jak podkreślił lider LDPPČeslovas Juršënas, objęcie przez A. Brazauskasa stanowiska honorowego przewodniczącego oznaczałoby powrót byłego przywódcy kraju do aktywnej polityki.


Vincas KUNCA,

były kierownik "Sodry". Twierdzi on, że zrezygnował ze stanowiska dlatego, iż nie mógł wywierać wpływu na rozstrzyganie problemów finansowych funduszu. Jednakże jeszcze na początku tego roku V. Kunca wyjaśniał, że "Sodra" zbierze więcej środków, gdy podniesie wpłaty do funduszu. V. Kunca nie przedstawił innych propozycji, jak usprawnić pracę "Sodry", której deficyt wynosi 159 mln litów.

("Veidas" nr 20 z 2000 r.)

NG 22 (458)