Posiedzenie Zarządu Głównego

23 maja br. odbyło się pierwsze po VIII zjeździe ZPL posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego.

Zebrani przedyskutowali tryb pracy Zarządu, omówili plany przedsięwzięć na rok bieżący.

W związku z przewidywanym drugim etapem reformy administracyjnej w rejonie wileńskim, Zarząd Główny wyraził wątpliwość co do celowości przeprowadzenia przyspieszonych administracyjnych zmian w mieście i gminie Niemenczyn, prosząc koła i członków Związku o opinie w tej kwestii.
Inf.wł.

NG 22 (458)