Współpraca w dziedzinie obronności

W dniach 24 - 26 maja br. w Wilnie odbyło się szereg imprez, poświęconych zacieśnianiu współpracy w dziedzinie obronności Litwy i Polski.

24 maja br. na terenie Centrum Wystawowego LITEXPO została otwarta wystawa wyrobów przemysłu obronnego Polski i Litwy. Licznie zebrani przedstawiciele społeczności oraz dziennikarze przed halą nr 3, gdzie dwujęzyczny napis w języku litewskim i angielskim świadczył o pierwszej w historii najnowszej tego rodzaju imprezie, wysłuchali okolicznościowych przemówień Ambasador RP prof. Eufemii Teichmann oraz posła na Sejm RL Algirdasa Katkusa. Wiceminister Obrony Narodowej RP Romuald Szeremietiew odczytał list gratulacyjny premiera Jerzego Buzka. Po uroczystym przecięciu wstęgi zebrani obejrzeli wystawę, której mottem było "Dwustronna współpraca - wspólne bezpieczeństwo. Nauka i przemysł Polski i Litwy na rzecz obronności i bezpieczeństwa".

W tym samym dniu na placu Niepodległości przed Sejmem RL odbył się pokaz musztry paradnej z udziałem wojska litewskiego i polskiego i orkiestr. Następnie wojsko przemaszerowało aleją Giedymina ( A. Mickiewicza) na plac przed Ministerstwem Obrony, gdzie dokonano uroczystego przekazania broni wojsku litewskiemu na sumę ponad mln USD.

W dniu następnym w LITEXPO odbyło się seminarium, w czasie którego wysłuchano szeregu referatów i wystąpień, związanych z doskonaleniem systemu obronności, lepszego wykorzystania systemów i techniki wojskowej, tworzeniem bezpiecznych warunków służby dla żołnierzy.

Delegacja z Polski spotkała się z sejmowym Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, odwiedziła Akademię Wojskową, gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz Karmelawskie Centrum Kontroli Przestrzeni Powietrznej pod Kownem.

R. Szeremietiew złożył również prywatną wizytę u ks. prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 23 (459)