Pyk, pyk, pyk fajeczkę...

27 maja br. w Domu Nauczyciela odbył się konkurs palaczy fajek. Zawodnicy mieli za zadanie jak najdłużej palić 3 g tytoniu. Rekord wynoszący 4 godz. niestety nie został pokonany.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 23 (459)