Eugenia Adamkiewicz

URNIAŻE

W wierzbach nad Datnówką
Słowik wywodzi trele
Ileż wspomnień przywodzi ten śpiew
Ileż smutku, radości wesela
Słucham w zadumie
To niby przeszłości zew

Ileż dni, miesięcy i lat
Minęło jak błyskawica
A duch prostych polskich chat
I teraz serce zachwyca!

Przykład dawnych lat
Uczył nas wiary i cnoty
Szanować mowę rodzinną
A także pacierz i śpiew

Uczył kochać ojczyznę
W potrzebie przelać swą krew
I do późnej siwizny
Stać na straży swych chat

Z modlitwą na ustach Maryjo!
Maryjo strzeż nasz kraj!
Maryjo Boga Rodzico
Spokój i jedność nam daj!

NG 23 (459)