Tydzień w skrócie

Priorytety

Została podpisana umowa między Litwą a Komisją Europejską do ocenie priorytetów polityki gospodarczej Litwy. W umowie zostały ustalone kierunki średniofinałowej polityki ekonomicznej naszego kraju, które są niezbędne o przyśpieszenia reform gospodarczych oraz przygotowania do przystąpienia do Unii Europejskiej.

Kryzys

Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych "Sodra" nadal pogrąża się w kryzysie finansowym. Deficyt budżetu Funduszu na 25 maja stanowił 170 mln Lt Sytuacja szczególnie pogorszyła się w ostatnich tygodniach maja. Zamiast planowanych 18,8 mln Lt. do budżetu "Sodry" codziennie wpływa zaledwie 5,1 mln Lt.

Pożyczka

Ministerstwo Finansów zapowiedziało,że udzieli samorządom bezprocentowej pożyczki na wypłacenie pieniędzy urlopowych pracownikom oświaty.

NG 23 (459)