Możliwości Litwy wstąpienia
do Sojuszu należą do najlepszych

Zdaniem wiceprzewodniczącej Sejmu Rasy Juknevičienë, jeśli zapadnie decyzja rozszerzenia NATO w 2002 roku, Litwa ma wiele szans zostania jego członkiem nawet na najbliższym etapie rozszerzenia Sojuszu.

Parlamentarzystka powiedziała, że dziś w żaden sposób nie wolno dopuścić do gaszenia od wewnątrz tego procesu integracji euroatlantyckiej.

Zast. przewodniczącego partii konserwatystów R. Juknevičienë w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w posiedzeniu komitetu politycznego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Waszyngtonie. Po powrocie z tego posiedzenia oświadczyła ona, że w razie, jeśli zapadnie decyzja w sprawie rozszerzenia NATO, Litwa będzie traktowana jako jeden z najlepiej przygotowanych kandydatów. Jak powiedziała ona, nawet wysokiej rangi przedstawiciele Rosji przyznają, że Litwa spośród krajów bałtyckich jest najlepiej przygotowana do członkostwa w NATO.

Jak twierdzi R. Juknevičienë, dziś jeszcze ani USA, ani państwa członkowskie NATO nie mają jeszcze jasno sprecyzowanego stanowiska co do dalszego rozszerzania Sojuszu.

Jej zdaniem, nie jest jeszcze jasne, kiedy najbardziej zostaną otwarte drzwi, czy rok 2002 będzie rokiem rozszerzenia NATO i jakie państwa zaproszone zostaną do tego.

("Lietuvos rytas" z 23 05 2000 r.)

NG 23 (459)