Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Arvydas SKUODAS

Manager "Lisco". Eksperci firmy brytyjskiej po sprawdzeniu promów spółki "LitewskaŻegluga Morska" ustalili,że są one bezpieczne w przewożeniu towarów i pasażerów. Prócz tego ustalono,że promy odpowiadają wymaganiom zabezpieczenia morza przed zanieczyszczeniem.


Jonas RAMONAS

Przewodniczący Izby Rolnej Izba Rolna obliczyła,że rolnicy z powodu posuchy i przymrozków ponieśli straty w wysokości 250 mln litów i proszą rząd o ich pokrycie. Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa obliczyło,że straty wyniosły 10 mln litów.Vygaudas UŠACKAS,

wiceminister spraw zagranicznych przestrzegł sąsiednią Białoruś,że nominacja generała Władimira Uschopczika, któremu zarzuca się organizowanie masakry ludności cywilnej Litwy 13 stycznia, na wiceministra obrony Białorusi może zaszkodzić stosunkom między obu krajami. V. Ušackas dla wręczenia ostrzeżenia wezwał ambasadora Białorusi Władimira Garkuna.

Andrius KUBILIUS,

premier Litwy, wzywa do znowelizowania i uzupełnienia artykułu 47 Konstytucji kraju. Premier podjął już konsultacje z liderami frakcji sejmowych i omówił poprawki do Konstytucji, które pozwoliłyby sprzedawać na Litwie ziemię obcokrajowcom. Jak powiedział A. Kubilius, znowelizowania artykułu 47 Konstytucji domagają się zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy oraz inwestorzy zagraniczni.Algirdas SAUDARGAS,

minister spraw zagranicznych, popadł w niełaskę prezydenta. A. Saudargas zabiegał o to, aby zostać głównym negocjatorem w rozmowach z NATO. Prócz tego, prezydenta oburzyło mianowanie przyjaciół A. Saudargasa na ambasadorów, dlatego przywódca kraju w sprawie odnowienia korpusu dyplomatycznego będzie się naradzał już z nowym rządem.

("Veidas", nr 21 z 2000 r.)

NG 23 (459)