Beata Garnyte

Odszedł Ojciec Duchowy Litwy

W czwartek, 1 czerwca br. Litwa pożegnała swego Ojca Duchowego i Pasterza kardynała Vincentasa Sladkevičiusa.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez legata Stolicy Apostolskiej kardynała Józefa Glempa. We Mszy św. udział wzięły też tysiące wiernych, jak też legat papieski z Bośni Vinko Puljic, Nuncjusz Apostolski na kraje bałtyckie, arcybiskup Erwin Josef Ender, arcybiskup Rosji Tadeusz Kondrusiewicz, biskup z Ełku Wojciech Ziemba, biskupi z Łotwy Janis Bulis, Vilhelms Lapelis, ponad 300 księży, zakonników i przedstawicieli innych wyznań. Pożegnać kapłana przybyli też przedstawiciele najwyższych władz świeckich Litwy - przewodniczący

Sejmu RL V. Landsbergis, premier Litwy A. Kubilius, mer Wilna R. Paksas.

Rozpoczynając tego dnia nabożeństwo żałobne legat Stolicy Apostolskiej kardynał Józef Glemp w słowie wstępnym powiedział m. in., że "kardynał V. Sladkevičius całym swym życiem dał przykład tego, że żyć po chrześcijańsku można niezależnie od systemu politycznego, panującego w państwie". I dalej "Zawsze ujmował swą cichością, pokorą i grzecznością, a jednocześnie imponował patrzeniem na zmieniający się świat przez światło Ewangelii".

Homilię tego dnia wygłosił metropolita kowieński Sigitas Tamkevičius. "Zmarł kardynał kraju Góry Krzyży", który "żyjąc w czasach nękanych różnego rodzaju niepokojami, wszystkich wiernych nawoływał do jedności i przebaczania, które by opierały się nie na obłudnych słowach, lecz na prawdzie i miłości'' - mówił metropolita kowieński.

Po Mszy św. grób, w którym spoczywały Zwłoki kardynała V. Sladkevičiusa, został wyniesiony z Archikatedry, by również wierni mogli się pożegnać ze swym Pasterzem. Tu uczestniczący w uroczystościach żałobnych wysłuchali słów monseigneura Kazimierasa Vasiliauskasa, który zaznaczył, że bezgraniczna miłość do Ewangelii była największym skarbem kardynała V. Sladkevičiusa.

Po przemówieniach żałobnych grób kardynała V. Sladkevičiusa został złożony w krypcie Najświętszego Sakramentu Archikatedry Kowieńskiej.

Na zdjęciach: kardynał V. Sladkevičius, fragmenty Mszy żałobnej

Fot. Waldemar Dowejko

NG 24 (460)