Tydzień w skrócie

Nominacja

Rząd zatwierdził na stanowisko dyrektora państwowego Funduszu Ubezpieczeń Państwowych "Sodra" 29 - letniego Aidasa Pikiotasa. Dotąd Pikiotas był kierownikiem wydziału wyceny mienia Litewskiego Banku Rolniczego. Żona nowego dyrektora "Sodry'' do niedawna pracowała doradczynią ministra opieki społecznej i pracy Ireny Degutienë, która i rekomendowała go rządowi.

Wygrał

Poseł na Sejm RL i były minister reform administracyjnych i samorządów Sigitas Kaktys wygrał sprawę sądową z administracją powiatu wileńskiego. Administracja powiatu zaskarżyła eks - ministra o nielegalne nabycie działki w prestiżowej dzielnicy Wilna - Antokol.

Kongres

W Kownie odbył się II Kongres Eucharystyczny Litwy. Kongres trwał cztery dni.

Dożywocie

Podczas sądu nad zabójcami księdza R. Mikutavičiusa prokurator zażądał kary dożywocia dla organizatora tego przestępstwa V. Beleckasa. Podczas napadu na mieszkanie księdza znikła warta kilka milionów dolarów kolekcja dzieł sztuki, którą zbierał przez całeżycie ks. Mikutavičius

NG 24 (460)