Nareszcie!

Po prawie dwuletniej dyskusji, 29 maja br. rozporządzeniem nr 707 minister oświaty i nauki Kornelijus Platelis częściowo zmienił tryb składania egzaminów maturalnych w szkołach średnich z polskim (rosyjskim, białoruskim) językiem nauczania. Rozpoczynając od przyszłego roku szkolnego 2000/2001 rady szkół mają same podejmować decyzję o obowiązku składania egzaminu z ojczystego języka polskiego.

Miejmy nadzieję, iż rady polskich szkół średnich jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego skorzystają z przyznanego im prawa, postarają się, aby rodzice i dzieci już od pierwszej klasy, dokładnie znali zakres nauczania i liczbę przyszłych egzaminów maturalnych.

NG 24 (460)