Prześcignął przewodniczącego Sejmu

Lider Nowego Związku (socjalliberałowie) Artűras Paulauskas w prestiżowej dzielnicy wileńskiej - na Zwierzyńcu przy ul. Mickiewicza nabył część piętrowego domu. Według danych, jakie posiada nasz tygodnik, mający niewielką praktykę adwokat A. Paulauskas już przed blisko rokiem otworzył tu swoje biuro adwokackie "A. Paulauskas i Ska", niebawem zaś po wyborach samorządowych odkupił od przedsiębiorstwa usług prawniczych "Regija" pomieszczenie, w którym ulokował biuro swej partii. Sam Paulauskas z żoną przeniósł się do nowego domu w miejscowości Taranda w rejonie wileńskim. Na pytanie, za jakie pieniądze kupił część domu na Zwierzyńcu, A. Paulauskas odpowiedział, że zarobił wystarczająco, prowadząc praktykę adwokacką. Co prawda, wielu doświadczonych adwokatów sceptycznie ocenia nowe zajęcie kolegi eks-prokuratora. Jako adwokat nie jest ani zbyt znany, ani ma za wiele spraw. Więc jest wątpliwe, żeby dużo zarabiał.

("Veidas" nr 22 z 2000 r.)

NG 24 (460)