Ryszard Maciejkianiec

Pierwsze skutki strategicznego partnerstwa

O fakcie masowego sprzeciwu ludności wobec zamiaru wyznaczenia na stanowisko starosty gminy bujwidzkiej M. Naruńca pisaliśmy w nr 20 (456) "NG". Mimo iż dla mer rejonu L. Januđauskienë została przekazana petycja z 600 podpisami, czyli praktycznie wszystkich dorosłych mieszkańców tej gminy, powyższa osoba, która doprowadziła ten unikalny zakątek Ziemi Wileńskiej do skrajnego zubożenia, wręcz wymierania, będąca jednocześnie kierownikiem pokołchozowej spółki, prezesem koła AWPL oraz prezesem koła ZPL na platformie AWPL, została jednak mianowana starostą gminy. Jest to kolejny przykład absolutnego nie liczenia się z wolą wyborców i podatników.

W tym samym dniu zostali odwołani ze swoich stanowisk starosta Niemenczyna Mieczysław Borysewicz i starosta gminy mejszagolskiej Zygmunt Gajdamowicz.

Pozyskując poparcie tzw. "władz Związku" w osobie J. Sienkiewicza i Z. Balcewicza w postaci strategicznego partnerstwa, wybranych 27 maja br. głównie głosami naruńców i kisielowych, obecne władze rejonu do kolejnych wyborów mogą rzeczywiście pozwolić sobie na podobne decyzje.

Powyższe po raz kolejny dowodzi, że uratowaliśmy Związek od kompromitacji i sprzeniewierzenia idei jego powołania i działalności, zwołując 25 marca br. konferencję, a 14 maja zjazd, uniezależniając organizację od partii politycznej.

Ta nasza racja, niestety, nie zmienia smutnej prawdy, iż polskie społeczeństwo znalazło się obecnie w warunkach szczególnego zagrożenia, którego konsekwencje przewidzieć nie jest jeszcze łatwo.

Szukajmy sposobów na zmianę sytuacji. Oczekujemy na propozycje Czytelników i dyskusję na ten temat.

NG 24 (460)