Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Viktoras STULPINAS,

Dyrektor generalny Stoczni Bałtyckiej Spółka w ciągu czterech miesięcy miała 3,9 mln litów czystego zysku - 3,2 razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Obrót w ciągu 4 miesięcy wyniósł 37,6 mln litów - o 41,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym.Jonas DIENINIS,

Przewodniczący zarządu "Lietuvos žemësűkio bankas" Wreszcie bank doczekał się realnego kupca - konsorcjum polskiego banku "Pekao SA" i włoskiego banku "UniCredito Italiano" zostało zwycięzcą konkursu na nabycie LŽŰB. W konkursie na sprzedaż akcji uczestniczył tylko jeden pretendent.


Vytautas DUDËNAS,

minister finansów Wspólne zadłużenia wierzycielskie państwa i samorządów przekroczyły już ponad 3 mld litów. Minister przyznał, że budżet traci część dochodów z powodu przemytu, nieściąganych akcyz oraz problemów w administrowaniu podatkami.Marcelijus MARTINAITIS,

poeta, został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Litewskiego Narodowego Radia i Telewizji. Radę tę utworzono według nowego trybu - jej 12 członków wyznaczają różne instytucje na odmienne kadencje. Nowa Rada wybierze nowego dyrektora generalnego LRT. M. Martinaitisa do Rady LRT wydelegował prezydent Valdas Adamkus.

("Veidas" nr 22 z 2000 r.)

NG 24 (460)