Beata Garnyte

"Prawiek i inne czasy"

W dniu 30 maja br. w Wileńskiej Galerii "Vartai" przy ul. Wileńskiej 39 odbyła się prezentacja litewskiego przekładu książki Olgi Tokarczuk "Prawiek i inne czasy". Autorem tego przekładu został Vyturis Jarutis, zaś organizatorami prezentacji wydawnictwo "Strofa", które powieść tę wydało, jak też Instytut Polski w Wilnie.

Jest to pierwszy przekład książki Olgi Tokarczuk na język litewski. Dotychczas powieści tej znanej i cenionej pisarki były tłumaczone na język francuski, włoski, czeski, duński, hiszpański, szykuje się też przekład na język angielski. W Wilnie Olga Tokarczuk bawiła rok temu na zaproszenie Polskiego Instytutu, wtedy też i zrodził się pomysł przekładu powieści "Prawiek i inne czasy'' na język litewski.

Olga Tokarczuk, autorka prezentowanej powieści, nie mogła, niestety, wziąć udziału we wtorkowym spotkaniu z czytelnikami i wydawcami, gdyż zbiegło się ono w czasie z wyjazdem pisarki do Włoch. Wiedziała ona jednak o tym spotkaniu, a nawet otrzymała z rąk wileńskich wydawców, którzy brali udział w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, pierwszy przekład swej książki na język litewski. Zgromadzonym tego dnia w galerii "Vartai" Olga Tokarczuk przesłała natomiast kilka słów telefonicznie: '''Pozdrawiam tych, których zaciekawiła moja książka i którzy tu się zebrali właściwie z jej powodu. Rozumiem, że ta rozmowa przez telefon jest jedynie namiastką rzeczywistego spotkania. Czuję się też z tego powodu trochę dziwnie, tak jak gdybym wypuściła moje dziecko w świat, a ono teraz stawia swoje pierwsze kroki i to w całkiem obcym kraju" - mówiła Olga Tokarczuk.

W prezentacji tej udział wzięli krytyk Žyvilë Pipinytë, aktorka Birtë Marcinkevičiűtë, młodociana skrzypaczka Dalia Kuznecovaitë, jak też ci, którzy przyczynili się do tego, że książka ta ujrzała światło dzienne. Nie zabrakło tu także tych, którzy będą mieli za zadanie zadbać, by dzieło to dotarło do jak największych rzesz czytelników, a więc przedstawicieli prasy, bibliotekarzy i in.

Jak powiedział tego wieczoru Vyturis Jarutis, autor przekładu tej książki na język litewski, projekt ten nie doszedłby do skutku, gdyby nie poparcie licznych sponsorów. Wśród nich wymienić można chociażby Instytut Polski w Wilnie, Fundusz Kultury Polskiej, Ministerstwo Kultury w Polsce, wydawnictwo ''Strofa''. Nieocenioną okazała się też pomoc Katedry Literatury Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego.

Zdaniem zgromadzonych tego dnia w galerii ''Vartai'' ''Prawiek i inne czasy'' Olgi Tokarczuk jest powieścią niezwykle oryginalną i ciekawą. Przytoczę tu chociażby wypowiedź aktorki Birutë Marcinkevičiűtë, która stwierdziła, że bardzo się cieszy, że to właśnie jej na prezentacji powierzono czytanie fragmentów tej książki. Powieść Olgi Tokarczuk zachwyciła ją i niemal mityczną wsią, występującą w tej książce - Prawiek, jak też głównym tematem - czasem, i to zarówno czasem poszczególnych ludzi, jak i drzew, grzybów.

O powieści Olgi Tokarczuk ''Prawiek i inne czasy'' opowiedziała też Žyvilë Pipinytë, która stwierdziła, że czas jest jednym z najważniejszych tematów całej twórczości Olgi Tokarczuk. W książce ''Prawiek i inne czasy'' jest on dwupoziomowy - czas, w którym mieszkają bohaterowie jest tu zestawiony z czasem wszechświata, który nigdy się nie zaczyna, ani nie kończy.

Žyvilë Pipinytë wskazała też na inną specyficzną cechę pisarstwa Olgi Tokarczuk, a mianowicie na fakt, że w swych powieściach pisze ona o problemach ludzi współczesnych. ''Litewski czytelnik nie jest przyzwyczajony do tego rodzaju kobiecej prozy. Nasze pisarki dotychczas nie potrafią zerwać z przeszłością i pisać o współczesności z punktu widzenia człowieka współczesnego. Olga Tokarczuk natomiast robi to doskonale'' - mówiła Žyvilë Pipinytë.

Na zakończenie organizatorzy spotkania wspólnie z Pierwszą Polską Unią Kredytową zaprosili wszystkich na bigos.

NG 24 (460)