Tydzień w skrócie

Odszkodowania

Sejm RL przyjął ustawę, w której zobowiązuje rząd do zażądania od Rosji odszkodowania za 50 lat okupacji sowieckiej. Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu wyceniło szkody wyrządzone przez okupanta sowieckiego na 377 miliardów dolarów.

Wizyta

W Wilnie z kilkugodzinną wizytą roboczą przebywał kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Podczas pobytu niemieckiego przywódcy na Litwie była omówiona pomoc w zamknięciu Ignalińskiej Siłowni Atomowej, oraz perspektywy przystąpienia Litwy do struktur europejskich.

Nominacja

Prezydent Litwy V. Adamkus zaproponował Sejmowi zatwierdzić kierownikiem Służby Dochodzeń Specjalnych V. Junokasa, który dotąd był pełniącym obowiązki kierownika tej służby.

Taniej

W minionym miesiącu odnotowano już drugi w tym roku spadek cen towarów konsumpcyjnych. W maju ceny spadły o 0, 3 proc. Eksperci finansowi twierdzą, że ta tendencja potrwa w ciągu całego lata. Po raz pierwszy w tym roku ceny na towary konsumpcyjne na Litwie spadły w marcu. Zdaniem ekonomistów dzieje się to z powodu wzmocnienia euro w relacji do dolara.

NG 25 (461)