Pamięci Krzysztofa Macieja Mianowskiego

Zawiadamiamy Czytelników "NG", że 16 lutego br. odszedł prawy i szlachetny Człowiek, Syn Ziemi Wileńskiej Krzysztof Maciej Mianowski. Został pochowany na cmentarzu w Wilanowie. Podczas uroczystości pogrzebowych Zmarłego żegnali przyjaciele, wilnianie, przedstawiciele świata nauki i kultury Warszawy, rodzina, siostra i córka Agata.

Przedstawiciel zasłużonego dla Ziemi Wileńskiej rodu Mianowskich, których gniazdem rodowym były Soleczniki Małe, urodził się w Wilnie, ukończył tu gimnazjum im. króla Zygmunta Augusta. Był harcerzem Błękitnej Jedynki Żeglarskiej. W latach okupacji walczył z najeźdźcą jako żołnierz 6 Brygady Partyzanckiej AK, ps. "Maciek". Tęskniąc do Wilna większą część życia poświęcił nauce i budownictwu, mieszkał i pracował w Warszawie. Był również literatem, a w jego utworach częstym wątkiem była nostalgia, nieraz nostalgia po stronach ojczystych. Odznaczony wieloma nagrodami. Fascynował się sztuką, muzyką, ciekawił się życiem Polaków na Litwie, chętnie czytał ''Naszą Gazetę". Był prawnukiem ostatniego rektora zamienionego na Akademię Medyko - Chirurgiczną Uniwersytetu Wileńskiego Mikołaja Mianowskiego, wybitnego lekarza, naukowca.

Światło Jego Osoby zostanie w naszej pamięci.

Wilnianie

NG 25 (461)