Powiedzieli

Arvydas Grumadas, poseł na Sejm RL, o pięciu umowach zawartych z Unią Europejską

"Kupiono pięć kotów w workach, pieniądze już zapłacono, ale samych kotów jeszcze nikt nie widział"

Mečys Laurinkus, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego

"Lustracja przebiega normalnie, tempo jest niezłe"

Jurgis Razma, poseł na Sejm R L, o nowo tworzącym się bloku politycznym centrystów, liberałów i socjalliberałów

"Najpierw się wymyśla imię dla dziecka, a potem domawia jak je urodzić"

NG 25 (461)