Beata Garnytë

Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel

W piątek, 9 czerwca w auli Wileńskiej Szkoły Średniej im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym nauczycielom i najlepszym szkołom polskim na Litwie. Organizatorami konkursu tradycyjnie już byli Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" i Konsulat Generalny RP w Wilnie.

Udział w uroczystości wzięli Konsul Generalny RP w Wilnie prof. Mieczysław Jackiewicz, starszy specjalista Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy Barbara Kosinskienë, wicedyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa Stanisław Widtmann, kierownicy wydziałów oświaty rejonu solecznickiego i wileńskiego A. Jankowski i J. Dzilbo, kierownictwo podlaskiego i łomżańskiego oddziałów "Wspólnoty Polskiej", jak też naukowcy.

Właśnie z myślą o złożeniu słów uznania pod adresem współczesnych "Siłaczek" i ''Siłaczy" i wyłonienia tych najlepszych powstał konkurs na najlepszego pedagoga i najlepszą szkołę. Organizatorzy, co prawda, nie ukrywali, że wyniki te są dosyć subiektywne. Najlepszych wyłoniono wśród tych nauczycieli, których wychowankowie brali udział i zwyciężali w olimpiadach, albo też wstępowali na studia wyższe. Dlatego też wśród nagrodzonych pedagogów nie było np. nauczycieli klas początkowych. A to przecież pod ich kierunkiem dzieci stawiają pierwsze kroki w nauce.

Wróćmy jednak do nominacji. W tym roku miano najlepszych nauczycieli zdobyli m. in. polonistki Lilia Kutysz ze szkoły im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Helena Strela ze szkoły nr 1 w Rudominie, Teresa Wincełowicz ze szkoły im. Jana Pawła II w Wilnie i Anna Gulbinowicz ze szkoły im. Szymona Konarskiego, lituanistki Regina Kleniauskienë ze szkoły im. Władysława Syrokomli, Władysława Skorupskienë ze szkoły nr 1 w Trokach i śp. Danuta Diksnienë ze szkoły im. Adama Mickiewicza, Jolanta Pateckaitë ze Szkoły Średniej nr 1 w Niemenczynie i Wiesława Zamuszkiewicz ze Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, matematycy Teresa Stolatczuk i Łucja Noniewicz ze szkoły im. Adama Mickiewicza, Alfreda Grycewicz ze Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego i Irena Sławińska ze szkoły średniej im. Szymona Konarskiego, jak też specjaliści z innych dziedzin - anglistka Maria Kleczkowska ze szkoły im. Jana Pawła II, Irena Dźwinel, nauczycielka języka niemieckiego w szkole niemenczyńskiej, Zbigniew Maciejewski, nauczyciel chemii w szkole im. Władysława Syrokomli, jak też Wiktor Łozowski, nauczyciel historii w szkole im. Jana Pawła II.

Miano najlepszej szkoły polskiej na Litwie w tym roku przyznano: Wileńskiej Szkole Średniej im. Jana Pawła II, Mickuńskiej Szkole Średniej (rej. wileński), Szkole Średniej im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Szkole nr 1 w Trokach i Szkole nr 1 w Podbrodziu.

Ku wielkiej radości nauczycieli wręczeniu nagród i dyplomów towarzyszyła wspaniała oprawa artystyczna, o którą zadbali uczniowie Szkoły Średniej im. Jana Pawła II - Wiesława Szuszkiewicz, Wiesław Sobieski, Justyna Błaszkiewicz, Romuald Ławrynowicz, a także mini - kabarecik Szkoły Średniej im. Jana Pawła II.

Jak i co roku, nie zawiedli sponsorzy, a wśród nich prezydent Białegostoku Ryszard Tur, kierownictwo białostockiego oddziału "Wspólnoty Polskiej" Maria Żeszko (prezes), Izabella Półtorak (wiceprezes), Piotr Damulewicz (członek zarządu), marszałek województwa podlaskiego Sławomir Grzywa, Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL, Konsulat Generalny RP w Wilnie. Po raz pierwszy nagrody ufundowane zostały również przez Polaków, mieszkających w Stanach - dr Janusza i Annę Bełzów oraz dr Jerzego i Joannę Krolów z Los Angeles.

Na zakończenie uroczystości prezes "Macierzy Szkolnej'' Józef Kwiatkowski podziękował wszystkim pedagogom za ich codzienną walkę o zachowanie polskości i wysoki poziom nauczania. Przypomniał też, że w miarę upływu czasu coraz więcej absolwentów szkół polskich staje się słuchaczami szkół wyższych. Wzrost ten, zdaniem pana Kwiatkowskiego, nastąpił również za sprawą tego konkursu, który był dla nauczycieli pewnego rodzaju zachętą do dalszej pracy.

Nie pozostała tu niezauważona również niedawna uchwała Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy, mówiąca o tym, że będzie egzamin państwowy z języka polskiego obowiązkowy, jeżeli opowiedzą się za tym Rady szkoły.

Na zdjęciach: najlepsi matematycy w roku szkolnym 1998/1999 mini-kabarecik szkoły im. Jana Pawła II

Fot. Waldemar Dowejko

NG 25 (461)