Prezydent Lech Wałęsa w Wilnie

W dniach 11 - 12 czerwca br. w Wilnie przebywał Prezydent RP Lech Wałęsa, który jako gość honorowy wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Oceny Zbrodni Komunizmu.

W swym wystąpieniu na Kongresie Prezydent poparł powyższą inicjatywę litewską, uznając ją za bardzo potrzebną, chociaż w pewnym stopniu spóźnioną.

Uczestniczący w Kongresie politycy, przedstawiciele świata nauki i kultury z prawie 30 krajów powołali trybunał społeczny, który ma się zająć oceną zbrodni komunizmu.

Lech Wałęsa spotkał się z Przewodniczącym Sejmu RL V. Landsbergisem, odwiedził cmentarz Rossę, modlił się w Kaplicy Ostrobramskiej, zwiedził Uniwersytet Wileński oraz wileńską starówkę.

Inf. wł.

Na zdjęciach: Prezydent Lech Wałęsa z Ambasador RP w Wilnie Eufemią Teichmann w Kaplicy Ostrobramskiej oraz przy składaniu kwiatów na grobie Matki i Serca Syna.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 25 (461)