Robert Mickiewicz

Warsztaty dla dziennikarzy
polskich na Wschodzie

W dniach 9-11 czerwca w podwarszawskim Konstancinie odbyła się trzecia edycja warsztatów dla dziennikarzy polskich na Wschodzie, zorganizowanych przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie".

W zajęciach warsztatowych wzięli udział redaktorzy i wydawcy polskich periodyków z Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Jugosławii. Tradycyjnie bardzo licznie prezentowały się polskie media z Litwy. Zajęcia warsztatowe były prowadzone w Centrum Animacji Misyjnej, Domu Rekolekcyjnym księży pallotynów.

Tegoroczne warsztaty zostały zainaugurowane uroczystym otwarciem wystawy "Prasa polska na Wschodzie 1989 - 2000", której dokonała Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Alicja Grześkowiak. W swym przemówieniu Marszałek Senatu RP podsumowała jedenastoletni dorobek pracy polskich dziennikarzy ze Wschodu, podkreślając znaczenie, jakie odgrywają media w krzewieniu polskiej tradycji, kultury, niesieniu ojczystego słowa rodakom rozsianym za wschodnią granicą Rzeczypospolitej.

Na wystawie zostało zaprezentowanych 41 polskich periodyków wydawanych od Jakucka we Wschodniej Syberii do Belgradu w Jugosławii. Ta różnorodna paleta polskiego słowa drukowanego jest dobitnym potwierdzeniem polskiego odrodzenia narodowego na Wschodzie.

W ramach zajęć warsztatowych odbyły się dyskusje panelowe: sytuacja polityczna w Europie Środkowej i Wschodniej z udziałem wiceministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, kultura polska a media polskie na wschodzie z udziałem ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Kazimierza Ujazdowskiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Jana Marii Jackowskiego i prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wiesława Tużańskiego.

Ważnym akcentem warsztatów było powołanie Rady Donatorów Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie i podpisanie w obecności Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów RP ds. Polityki Zagranicznej Jerzego M. Nowakowskiego, członków zarządu Fundacji i przedstawicieli polskich mediów ze Wschodu stosownych dokumentów przez kierowników największych polskich koncernów.

Ciekawą a zarazem ostrą była debata polskich dziennikarzy ze Wschodu z przedstawicielami środowisk dziennikarskich w Polsce na temat warsztatu dziennikarskiego, sposobów przekazywania informacji i rozumienia roli mediów we współczesnym świecie. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy warsztatów zapoznali się z mało znanym na Wschodzie dorobkiem młodych polskich intelektualistów katolickich, zjednoczonych w twórczym środowisku "Fronda".

Prawdziwą ucztą duchową był udział w promocji na Uniwersytecie Warszawskim polsko - ukraińskiego wydania wierszy księdza Jana Twardowskiego z udziałem samego Autora. W ramach zapoznania ze współczesną polską kulturą Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zaprosiła uczestników warsztatów do Teatru Narodowego na premierowe przedstawienie "Wiśniowego sadu" A. Czechowa.

Nie sposób pominąć praktycznego wymiaru tegorocznych warsztatów. W trakcie obrad panelowych i dyskusji kuluarowych wypracowano kilka ciekawych i wydaje się bardzo aktualnych pomysłów na pogłębianie oraz usprawnianie współpracy między polskimi mediami na Wschodzie, jak również na zwiększenie ich roli w informowaniu polskiej opinii społecznej o tym, co się dzieje za wschodnią granicą Polski. Zaproponowano powołanie Związku Polskich Dziennikarzy na Wschodzie, który miałby koordynować współpracę polskich mediów. Wysunięta została również koncepcja utworzenia własnej agencji informacyjnej na Wschodzie. O tym, że dojdzie do realizacji tych koncepcji świadczy również to, że spotkały się one z żywym zainteresowaniem zebranych w Konstancinie dziennikarzy jak też przedstawicieli Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Przebieg spotkania, dyskusje na nim oraz wysunięte inicjatywy świadczą, iż trzecia edycja warsztatów dla dziennikarzy polskich na Wschodzie, zawdzięczając znacznemu wysiłkowi Fundacji, odniosła niewątpliwy sukces.

Na zdjęciu: Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak rozmawia z redaktorem naczelnym "Naszej Polonii" w Estonii Maryną Bienasz.

NG 25 (461)