Minister kultury bije na alarm w Sejmie

Minister kultury Arűnas Bekšta prosi Sejm o znalezienie możliwości, aby nie zmniejszać kwoty pieniężnej, przeznaczonej na kulturę, jak też dopomóc artystom, którzy w razie wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej nie wytrzymają konkurencji bez pomocy państwa.

We wtorek, mówiąc na posiedzeniu Sejmu o sytuacji kultury na Litwie, minister powiedział, że "zmniejszanie finansowania kultury osiągnęło taką granicę, która nie pozwala na zrealizowanie nakreślonych celów i może mieć długofalowe negatywne skutki".

W 1998 r. Ministerstwu Kultury przydzielono 175,6 mln litów, w 1999 r. - 162,8 mln, natomiast w roku bieżącym tylko 138,5 mln litów.

Jak powiedział minister, większa część budżetu idzie na utrzymanie instytucji, natomiast pozostaje bardzo mało na realizowanie programów kultury.

("Lietuvos rytas" z 14 06 2000 r.)

NG 26 (462)