Wszystkim Janinom i Janom

Bukiet najserdeczniejszych życzeń pokoju, miłości, wytrwałości i wszelkich łask Bożych w dniu imienin wszystkim Janinom i Janom życzą Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie oraz redakcja "Naszej Gazety"

NG 26 (462)