Kęstutis GEČAS

V. Landsbergis będzie musiał wybierać

Aby otrzymać państwową emeryturę prezydencką, 67-letni przewodniczący Sejmu będzie musiał zrezygnować z dwóch innych, przysługujących mu emerytur państwowych.

Jak powiedział przewodniczący sejmowego Komitetu Spraw Socjalnych i Pracy, chrześcijański demokrata Julius Beinortas, emerytura państwowa przysługuje V. Landsbergisowi jako sygnatariuszowi Aktu 11 Marca, i jako osobie posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

W myśl ustawy, jednej osobie może być wypłacana tylko jedna emerytura państwowa, dlatego więc V. Landsbergis będzie musiał wybierać, którą ma otrzymywać.

We wtorek Sejm przyjął poprawki do ustawy o emeryturach, na których podstawie były przewodniczący Rady Najwyższej - Sejmu Restytucyjnego, a obecny przywódca Sejmu V. Landsbergis ma prawo również do trzeciej emerytury - prezydenckiej. Ustawę tę ma jeszcze podpisać prezydent Valdas Adamkus.

Zgodnie z ustawą o prezydencie, przywódca kraju, który zakończył kadencję, otrzymuje emeryturę w wysokości połowy uposażenia, co stanowi 6 średnich płac miesięcznych - obecnie 6390 litów.

("Lietuvos rytas" z 15 06 2000 r.)

NG 26 (462)