Powiedzieli

Stasis Slavickas, poseł na Sejm RL na temat zakazu reklam tytoniu

"Wcześniej, w sowieckich czasach gdy paliliśmy tytoń bardziej podobny do pakuły, pożarów i w lasach i w pościeli było znacznie mniej , ponieważ z powodu złej jakości takie papierosy szczęśliwie gasły"

Vytautas Landsbergis, przewodniczący Sejmu RL o polityce międzynarodowej

"Mieszkamy obok wulkanu, którego nie sposób nie zauważyć"

Jurgis Razma, kanclerz Sejmu RL na zamiaru wprowadzić stanowisko sekretarza generalnego Sejmu RL

"Po wyborach do Sejmu przyjdą nowi niedoświadczeni politycy i on będzie mógł ich ?postawić na miejsce?, pokazać, jak tu wszystko funkcjonuje, nawet trochę popracować za polityków, dopóki oni nabiorą się doświadczenia i same pojmą jak funkcjonuje Sejm"

NG 26 (462)