Kęstutis GEČAS

Skandal podatkowy rozkrusza blok centrum

U dwóch głosicieli nowej polityki podejrzenia budzi reputacja trzeciego

Skandal, jaki wybuchł w związku z tym, że samorząd Wilna nie wpłaca podatków do budżetu państwa, rozkrusza przedstawiony uroczyście dopiero przed dwoma tygodniami blok sił politycznych, do którego weszły Nowy Związek, Związek Centrum i Związek Liberałów.

Wczoraj przewodniczący Związku Centrum Romualdas Ozolas i przywódca Nowego Związku (socjalliberałów) Artűras Paulauskas skomentowali krytycznie działalność samorządu stołecznego, którym kieruje Rolandas Paksas, i oświadczyli, że na 10 dni odkładają planowaną konferencję w sprawie omówienia nowej polityki. Miała się ona odbyć 30 czerwca.

Politycy spodziewają się, że tego czasu wystarczy, aby Prokuratura Generalna zadecydowała, czy wszczynać sprawę karną w związku z tym, że samorząd m. Wilna nie wpłacił do budżetu państwa 94 mln litów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

("Lietuvos rytas" z 14 06 2000 r.)

NG 26 (462)