Wileńskie perły do skarbca nauki

Drugi rok z kolei obserwując przebieg obrony prac magisterskich i dyplomowych na Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego ma się wrażenie, iż studenci pod kierunkiem wykładowców dotykają materii dla nas bardzo ważnej, stanowiącej o naszej historii i przyszłości, która pozwala, doceniając dorobek minionych pokoleń, czuć się dziś wchodzącym w nowe życie dobrze i na pewnym gruncie.

Komisja w składzie doc. dr Romualda Naruńca, doc. dr Haliny Turkiewicz, dr Jana Sawickiego i st. wykładowcy Marii Niedźwiedzkiej nie miała w minioną sobotę zbyt trudnego zadania - prace były przygotowane niezwykle starannie i mimo zadawanych niekiedy trudnych pytań, na które stremowane studentki nie zawsze mogły znaleźć obszerniejszą odpowiedź, wszystkie zostały obronione. A tematy prac były naprawdę godne uwagi, bo mocno związane z naszą historią, z dorobkiem ludzi zasłużonych dla polskiej kultury, którzy swoją twórczością udokumentowali piękno Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz jej cichych o wielkich sercach mieszkańców.

Słuchając przebiegu obrony prac było czym się rozkoszować. Każdy kolejny temat- to wileński, co następny -pionierski i odkrywczy. Wielu twórców minionej epoki i dnia dzisiejszego zawdzięczając tym właśnie pracom doczekało się pierwszej monografii o swoim dorobku. A były to - "Litwa w twórczości Władysława Syrokomli" (Irena Rusakiewicz), ?Międzywojenna twórczość Eugenii Kobylińskiej-Masiejewskiej" (Karolina Szutowa), "Rola Wilna w twórczości J. I. Kraszewskiego" ( Renata Tomaszewicz), "Zwroty grzecznościowe w polszczyźnie wileńskiej" (Julia Agafonowa), "Kazania księdza Wacława Wołodkiewicza jako przyczynek do badań nad językiem kościoła polskiego na Litwie" (Alicja Sinicka - Kucklińska) oraz prace dyplomowe na stopień bakałarza - "Podstawowe motywy w poezji Aleksandra Śnieżki" (Beata Kosowska), "Obraz domu i Ojczyzny w Panu Tadeuszu" (Agata Butnoriene), "Międzywojenna proza Zofii Bogdanowiczowej" (Ilona Germanowicz), "Problematyka opowiadań Heleny Romer - Ochenkowskiej" (Agata Stupienko), "Jerzy Wyszomirski jako poeta i publicysta" (Joanna Macutkiewicz), "Wierność Ziemi Wileńskiej i powołaniu poety" ( Alina Żygiel), "Fonetyczne, fleksyjne i leksykalne środki stylizacji gwarowej w wybranych utworach W. Niedziałkowskiej - Dobaczewskiej i H. Romer - Ochankowskiej" (Alina Klewiado). Trzy osoby mające stopień bakałarza - Maria Litwin, Agnieszka Sakowicz oraz Teresa Rynkiewicz podjęły się w swoich pracach dyplomowych analizy różnych aspektów stylizacji gwarowej w gawędach Dominika Kuziniewicza.

Godny szczególnego zaznaczenia jest fakt, iż motywem przewodnim wszystkich niemal prac jest dom, rodzina i droga sercu Wileńszczyzna, co świadczy, iż dorasta nam kolejne pokolenie inteligencji polskiej, mocno związane z miejscem swego urodzenia, świadome swego rodowodu i głęboko wrośnięte w polską kulturę wileńską, ceniące bogaty dorobek twórców minionej epoki i dnia dzisiejszego.

Chwała za to również ich wykładowcom i promotorom.

* * *

We wtorek, 20 czerwca br. W dniu zamknięcia niniejszego numeru "NG" na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w uroczystej atmosferze odbyło się wręczenie dyplomów, a wśród nich również wyżej wymienionym osobom, które na drodze nauki już zdążyły zostawić swój pierwszy ślad. Na pewno nie ostatni

Na zdjęciu: grupa absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego po obronie prac.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 26 (462)