Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Kęstutis LINKUS

Dyrektor generalny "Klaipedos baldai" W ciągu 5 miesięcy br. eksport wyrobów spółki do Europy Środkowej i Zachodniej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego wzrósł o 42 proc., obrót - o 29 proc.. W tym roku na Zachód wyeksportowano produkcję wartości 14,2 mln litów.


Andrius KUBILIUS,

premier, wzywa urzędników, aby z samochodów służbowych przesiedli się na rowery. "Gdyby urzędnicy chociaż raz w tygodniu wsiedli na rowery, wówczas byłoby tylko lepiej dla ich zdrowia, środowiska i skarbu państwa" - powiedział A. Kubilius. Jednakże ministrowie i urzędnicy spotkali ten pomysł bez entuzjazmu, a raczej nie zareagowali na apel.


Algirdas SAUDARGAS,

minister spraw zagranicznych, nie dotrzymuje słowa. Bardzo oburzył się, gdy pół roku temu "Veidas" napisał, że wycofując się z kierownictwa Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej A. Saudargas nie odrzucił możliwości, iż powróci na stanowisko przewodniczącego partii. Zaledwie przed kilkoma miesiącami przysięgał, że nie będzie więcej kierował chadekami, teraz zaś A. Saudargas zmienił swe zdanie i nie odrzuca możliwości, iż ponownie zostanie przewodniczącym LPChD.


Prognozy

Eduardasa VILKASA,

że Litwa za 35 proc. akcji "Lietuvos telekomas" uzyska 1,2-1,5 mld litów, nie sprawdziły się. Rząd postanowił sprzedać tylko 25 proc. akcji ?"Lietuvos telekomas" i zatwierdził szczególnie niską cenę - 3,15 Lt za jedną akcję. Zatem rząd za akcje telekomu otrzyma tylko 642 mln litów.

("Veidas", nr 24 z 2000 r.)

NG 26 (462)